รองเท้าเลือด(Tidal Shoes) ------> ดรอปจาก Vanbrak (ชั้น 1-2 ดัน Rachal )
-มัฟเลือด(Wool Scarf) ------> ดรอปจาก Isilla (ชั้น 1-2 ดัน Rachal )
-โล่จาน(Olearn Plate) ------> ดรอปจาก Aliza (ดัน Keil ชั้น 1 )
-โล่หนาม(Thorn Shield) -----> ดรอปจาก Aliot (ดัน Keil ชั้น 2 )
-เสื้อเพนหรือเสื้อร่าย(Olearn Cloth) ------> ดรอปจาก Ehio (ชั้น 3-5 ดัน Rachal )
-เสื้อดีวาย(Divine Cloth)----> ดรอปจาก Agav(ชั้น 3-5 ดัน Rachal )
-โกฟโอเรี่ยน(Olearn Glove) -----> ดรอปจาก GloomUndernight(ดัน Rachal ชั้น 4ครับเกิดทุก 1 ช.ม. )
-หมวกแอปเปิ้ล(Neo Apple) Dex 4 ----> ดรอปจาก Skoggiold (Map Odin Temple ชั้น 2-3 ครับ )